Agenda 2030: Ingen fattigdom – bara en dröm?

Mellan 2000 och 2015 lyckades länderna faktiskt halvera fattigdomen räknat på antalet extremt fattiga. Den andra hälften är svårare, men kanske inte omöjlig, om bara den politiska viljan finns. Dessutom behövs det effektiva metoder. Gunnel Axelsson Nycander, ACT Svenska kyrkan, redovisar vilka metoder som nu används för fattigdomsbekämpning. (Mål 1)