Agenda 2030: Kris i befolkningsfrågan?

På 30-talet vållade makarna Myrdal stort rabalder genom att ge ut en bok med föredragets titel. Nu är vi där igen. Det föds för få barn, särskilt i Sydeuropa men även i Sverige. Varje kvinna hos oss föder i snitt 1,75 barn; i Uppsala bara drygt 1,5. För att ha en stabil befolkning borde snittet vara 2,1. Invandringen är vår räddning. Om detta och mycket mer talar Margareta Larsson, docent i vårdvetenskap. (Mål 3)