Agenda 2030: Maktens teologi och teologins makt

“Svenska värderingar” visar sig vara mer religiöst påverkade i “världens mest sekulariserade land” än en kunde tro. Det framgår av antologin Samhällsteologi, som belyser skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Hur har relationen mellan makt och teologi sett ut och ser ut i dag. Om bl a detta kommer Cecilia Nahnfeldt, en av bokens redaktörer, och ärkebiskop emeritus Anders Wejryd att samtala. Ett samarrangemang med Kristen Humanism Uppland. (Mål 16)