AGENDA 2030: Vad gör vi med mångfalden, kamrater?

Biologisk mångfald och ekosystem dyker som begrepp upp överallt idag, nästan som en religion, men vad är det? Hur skall vi kunna gynna mångfalden. Vad tycker flertalet om att ha runt husen där de bor: dammar, död ved eller ängsmark? Mattias Iwarsson, entusiastisk folkbildare och mångsidig biolog med allt från afrikanska medicinalväxter till svenska äppelsorter. (mål 15)