Årsmöte för SMU — en del av Equmenia

Kallelse till årsmöte för SMU — en del av Equmenia — söndagen den 11 februari kl. 14.00.

Behandling till förslag om stadgeändringar.

Handlingar kommer.