Demokratiserie. Håkan Holmberg: Den farliga mångfalden

Håkan Holmberg, statsvetare och just avgången politisk chefredaktör för UNT, anser att kritiken av Sverigedemokraternas främlingsfientlighet är för ytlig. Djupast sett bottnar den i deras nationalistiska ideologi. Vart en sådan kan leda kan Europas historia vittna om.