Kyrkan på de förtrycktas sida

Anna Ardin, diakon och utredare, söker klarlägga hur en politisk och profetisk diakoni skulle kunna se ut i ett förändrat samhälle. i vår programserie Agenda 2030

(Må l 3, 6 öch 10)