Församlingsmöte

Vad är aktuellt i Uppsala Missionsförsamling? Kom till församlingsmötet och tag del av information och samtala om församlingens uppdrag.
Equmeniakyrkans kyrkokonferens, församlingens ekonomi och hur vi tänker omkring begreppet trygghetsläge i kyrkan.

Kom gärna till kyrkan, men du kan också följa mötet via zoom.