Församlingsmöte

Församlingsmöte:

På dagordningen står motion till Kyrkokonferensen, Waldenströmska studenthemmet, Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan, Pastor emerita/us samt ekonomiska läget/budgetfrågor.

Kjell-Åke Nordquist, församlingens ordförande