Gudstjänst: Trons kraft

Trons kraft
Ann-Britt Samuelsson. Torbjörn Bådagård. Gunnar Axelson Fisk. Farsan Khalaj. Inge Almén

Varje söndag är det gudstjänst i Missionskyrkan.
Gudstjänsterna sänds även via Youtube-kanalen.