Gudstjänst: Att leva tillsammans

Gudstjänst 20 ef Trefaldighet: Att leva tillsammans – en gudstjänst om rättvis handel.

Torbjörn Bådagård. Gabriella Hammarin. Gunnar Axelson Fisk. Donald Wieselgren. Barnkören

Servering. 

Gudstjänsten sänds även via Youtube-kanalen.