Gudstjänst med nattvard: Att leva tillsammans

Gudstjänst. Karolina Berneheim. Johan Teodorsson. Soul Teens. Dir: Joel Eberhardsson

Nattvard – coronasäkert med individuella kalkar.

Gudstjänsterna sänds även via Youtube-kanalen.