Gudstjänst med nattvard: Bana väg för Herren

Gudstjänst med nattvard tredje advent: Bana väg för Herren

Anders Petter Marstorp. Torbjörn Bådagård. Lina Vegerfors. Gunnel Fagius.

Servering 

Gudstjänsten sänds även på Youtube