Gudstjänst: Bana väg för Herren

Gudstjänst tredje advent: Bana väg för Herren

Karolina Berneheim. Torbjörn Bådagård. Barnkören. Barbro Björklund. Gunnar Axelson Fisk. Donald Wieselgren

Gudstjänsten sänds endast via Youtube-kanalen.