Familjegudstjänst: Skatten i trasiga lerkärl

Familjegudstjänst 16 ef Trefaldighet: Skatten i trasiga lerkärl

Karolina Berneheim. Barnkören. Barbro Björklund. Gunnar Axelson Fisk. Donald Wieselgren. Inge Almén.

Ny i stan – vi välkomnar särskild dig som är student i Uppsala.

Servering. 

Gudstjänsten sänds även via Youtube-kanalen.