Gudstjänst: Döden och Livet

Gudstjänst i Missionskyrkan.

Medverkande: Ulla Albért, Eva Bådagård, Elsa Bådagård, Gunnel Fagius

Vi inbjuder till samling i vår kyrka med plats för max 50 personer, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Efter gudstjänsten kaffegemenskap