Gudstjänst: Ett är nödvändigt

Gudstjänst i Missionskyrkan.

Medverkande: Per Wärmegård, Fredrika Tegmyr, Johan Teodorsson, Soul Teens, Martha Jacobsson

Vi inbjuder till samling i vår kyrka med plats för max 50 personer, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kyrkkaffe serveras coronasäkert och med distans mellan kaféborden.