Gudstjänst med nattvard: Livets källa.

Ann-Britt Samuelsson predikar. Torbjörn Bådagård, Ulla-Britt Mattsson. 
Installation av Ann-Britt Samuelsson som ny häktespastor. Kerstin Geurtsen, sång