Gudstjänst: Kristi återkomst

Webbsänd gudstjänst på domssöndagen. Mats Hermansson. Gunnar Axelson Fisk. Thommy Wahlström. Inge Armén. Maud Larsson, dans/rörelse/röst.

Gudstjänsten sänds enbart via Youtube-kanalen.