Gudstjänst Livets bröd

Gudstjänst Midfastosöndagen. Livets bröd

Bön- och offerdag för Pastors- och Diakonutbildning i Equmeniakyrkan.

David Nilsson, pastorskandidat, predikar. Ann-Britt Samuelsson. Barnkören. Inge Almén

Gudstjänsten sänds via Youtube-kanalen.