Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan. Diakoni, Torbjörn Bådagård, Eva Bådagård, Diakonicentrum och Diakonia uppmärksammas. Diakon Annika Oreskovic medverkar. Folkmusik, Gunnel Fagius.