Gudstjänst med nattvard: Änglarna

Gudstjänst med nattvard.

Ulrika Svalfors, Torbjörn Bådagård, Barbro Björklunds Kammarkör.

Vi firar nattvard coronaanpassat med individuella kalkar.

Gudstjänsten sänds på Youtubekanalen.