Gudstjänst – Ny istan

Samling för studenter och Unga vuxna efter gudstjänsten med soppa

11.00 Gudstjänst, Ny i stan, 

Torbjörn Bådagård, R.Erik Svalfors M.o.D, Johan Teodorsson Gunnar Axelsson Fisk