Gudstjänst på Första advent: Ett nådens år

Gudstjänst på Första advent: Ett nådens år

Torbjörn Bådagård. Eva Bådagård. Barnkören. Kyrkokören. Markus Jonsson

Servering 

Gudstjänsten sänds även på Youtube