Lunchmusik: Hjärtats sånger

Höstterminens första lunchmusik!

Hjärtats sånger
Romanser av Stenhammar, de Frumerie, Rangström m.m.
Natalie Jones, sopran och Mats Jansson, piano

Sänds även på Kulturkanalen på Youtube