INSTÄLLT: Internationellt: Eritrea – diktatur utan slut?

Eritrea – diktatur utan slut?

1991 frigjorde sig Eritrea från Etiopien. Sen dess styr Isaias Afewerki och besitter alla ledande poster: stats- och regeringschef och talman i “parlamentet”, vars enda tillåtna parti är hans eget: Folkets front för rättvisa och demokrati.
Eritrea ligger i botten av nästan alla internationella rankningar i fråga om frihet (press, välfärd, ekonomi, rättsväsende, korruption).
Författaren Christina Björk vet mer om denna klassiska afrikanska diktatur.