Internationellt: Sydafrika i kris

Sydafrika i kris

Apartheid är inte längre den styrande principen i Syafrika, men vart är landet på väg? Går ANC i Mandelas fotspår eller Zumas? Apartheid har format samhällsstrukturen, som inte så lätt låter sig rubbas. Har det styrande partiet ANC varit bättre på försoning än på rättvisa? Beror det på att det senare kräver radikalare ingrepp i strukturerna?

Hans Engdahl, under många är teologie professor i Kapstaden, ställer frågorna.

Sänds på Youtube