Kan kärnvapenhot försvaras?

När 50 har ratificerat konventionen om kärnvapenförbud, som 122 FN-länder röstade för 2017, har den vunnit laga kraft. 70 har undertecknat den, 25 har ratificerat och 22 har sagt sig ämna göra det.

Ett samtal med olika infallsvinklar mellan Jan Larsson, ordförande i Svenska Läkare Mot Kärnvapen, ambassadör Lars-Erik Lundin, ambassadör Michael Sahlin och Anna Sundström, chef för Palmecentret.