Kultursommar: Uppsalas historia genom den of­fentliga konsten

Chefen för offentlig konst, Anna Ehn, tar oss med på en historisk vandring i Upp­sala stadskärna. Samling vid Flustretfontänen.