Kvinnofrukost: Barn – hållbarhet och hopp

Kvinnofrukost med Karin Sporre, Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning.

Entré och frukost 60 kr. 

Frukostarna kommer att vara digitala och/eller genomföras på plats beroende på hur reglerna med anledning av corona pandemin utvecklas.