Kvinnofrukost: En bra plats att vara på

Kvinnofrukost med Kristina Kjellin Helgesson, forskare i kulturantropologi vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission. 

Entré och frukost 60 kr. 

Frukostarna kommer att vara digitala och/eller genomföras på plats beroende på hur reglerna med anledning av corona pandemin utvecklas.