Kvinnofrukost: Samtal och hembesök – Nystart efter pandemitider

Kvinnofrukost
Samtal och hembesök – Nystart efter pandemitider
Annika Oreskovic, diakon och verksamhetsledare för Diakonicentrum
Christina Olsson Blomqvist, seniorpräst