Lunchmusik: Vägmärken, Dag Hammarskjöld

Lunchmusik: Vägmärken
Texter av Dag Hammarskjöld tonsatt av Robert Sund
Anders Andersson, sång och läsning. Robert Sund, piano

Sänds även på Kulturkanalen på Youtube