Mitt på dan – Sjukhuspastor Sven Jansson

Torparpojken som mötte döden och fann livet. Sven Jansson är från 2019 ny sjukhuspastor i Uppsala och berättar ur ett levande liv.