Mitt på da’n: Finns det mer än en Gud?

Vi lever med större mångfald än tidigare, fler språk och kulturer och andra sätt att beskriva sin tro på Gud. Vad gör det med oss, i mötet med det annorlunda? Eva Bådagård  är diakon i Missionskyrkan och har mött vårt nya samhälle från ett annat perspektiv. Torbjörn Bådagård är pastor i Missionskyrkan och har arbetat med frågan om vi alla tror på samma Gud.