Mitt på da’n – Från anabaptism till svensk baptism

Baptisthistorikern Magnus Lindvall visar några utvecklingslinjer från 1500-talets anabaptism till svensk baptism och markerar två förgrundsgestalters betydelse för den tidiga utvecklingen i Sverige, F O Nilsson och Anders Wiberg.