Mitt på da’n: Kvinnan som red över Himalaya

Läkarmissionären Margareta Höök Wennfors berättar om sin mor, som var
missionär i Östturkestan och Indien. Hon blev änka när Margareta var sex år men
fortsatte sitt arbete. För att komma hem till Sverige måste hon passera Himalaya,
en strapatsrik resa.