Mitt på da´n: Man kan behöva lite hjälp på äldre dar

Gert Karlsson och Per-Anders Öhman från kommunens Seniorguide informerar om hemtjänst, larm, hjälpmedel och annat som ger äldre ett gott liv i en trygg och stimulerande miljö. Har du en särskild fråga lämna den till styrelsen i god tid före, minst två par veckor, så kan den tas upp.