Mitt på da’n: Mina åskväder – en litterär rapsodi

Professor emerita Eva-Britta Ståhl berättar om fascinationen inför detta himlafenomen med utgångspunkt i texter från skilda tider.