Presentation av ”Georg Riedel, jazzmusiker och kompositör”

Presentation i Tovensalen

Före konserten kl 18.00 presenteras den nyutgivna boken ”Georg Riedel, jazzmusiker och kompositör” i ett samtal mellan förläggaren Bo Ejeby, två av bokens författare Jan Bruér och Gunnel Fagius, och musiklärararna Anders Göransson och Gunnel Haulin. 

Kl 18.00 Konsert i Kyrksalen.