RPG – Gustaf Fröding

GUSTAF FRÖDING – ETT VISPROGRAM I ORD OCH TONER
Följ med på en resa i Gustaf Frödings spår, från barndomens Värmland via Uppsala till hans död i Stockholm. En resa kantad av sång och musik, humor och allvar. Gunnar Axelson Fisk berättar och sjunger.