Samlingsgudstjänst: Enheten i Kristus

Samlingsgudstjänst inför hösten!

Torbjörn Bådagård. Eva Bådagård. Barnkören. Kyrkokören. Markus Jonsson.

Servering (med reservation för hur rekommendationen från FHM är)

Gudstjänsten sänds även på Youtube