Samtal om Gud. Gäst: Andreas Bergmann, Katolska församlingen St. Lars.

Ett teologiskt cafésamtal
om Equmeniakyrkans tro och tradition
Ett antal måndagar under våren 19.00
Plats: Caféet i Missionskyrkan
År 2020 fyller Uppsala Missionsförsamling 150 år. En församling som växte fram i
folkväckelsen på slutet av 1800-talet. Församlingen, som tillhört Svenska
Missionsförbundet/kyrkan, har en lång tradition av ekumenisk öppenhet. Samfundet
som nu heter Equmeniakyrkan är ett nybildat samfund (2011). Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade gemenskap med Svenska
Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan. Genom våra
bildarsamfund har vi starka relationer till den baptistiska världsalliansen (BWA), den
internationella metodistiska kyrkan (UMC) och de reformerta kyrkorna i världen
(WCRC). Vi är aktiva medlemmar i Kyrkornas Världsråd (WCC), som samlar en stor
del av världens kristenhet. Vi är medlemmar i ett europeiskt samarbete genom den
Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria
evangeliska kyrkor (IFFEC).

Lokalt är Uppsala Missionsförsamling en aktiv medlem i Uppsala kristna råd, och
församlingen bejakar mångfalden av kyrkor och kyrkofamiljer som en rikedom.
Inför firandet av församlingens 150 år arbetar församlingen om sin
församlingsordning, som utifrån de gemensamma texterna i Equmeniakyrkan
beskriver församlingens tro och tradition.
I den processen söker församlingen stöd och utmaning från övriga församlingar i
Uppsala och därför inbjuder vi till en samtalsserie i cafémiljö. Inbjudna gäster
kommer att utmana vår församling utifrån deras erfarenhet, tro och tradition. Vi
hoppas på spännande samtal, där flera röster får höras.