Sinnesrogudstjänst med nattvard

Sinnesro i Missionskyrkan
Under hösten inbjuds Du vid tre tillfällen, den 4 oktober, 1 november och 6 december, till sinnesrogudstjänst med nattvard som diakon Magda Hane leder tillsammans med församlingens pastorer. Varje gudstjänst har ett tema enligt tolvstegsprogrammet.

Samlingen börjar med fika kl. 18.00 och övergår i gudstjänst.
Välkommen .

Ann-Britt Samuelsson