Skönlitteratur & Livsfrågor: Djurfarmen

George Orwells Animal Farm/ Djurfarmen/ Djurens gård( olika namn på utgåvorna) från
1945 är en riktig klassiker. Det är en satirisk fabel, en allegori över utvecklingen i
Sovjetunionen före och under Stalintiden fram till Andra Världskriget, starkt kritisk mot
kommunismen. Djuren på Herrgården får nog av människornas övergrepp, gör uppror och
grundar en ny filosofi, animalismen. Men en av de ledande grisarna, Napoleon, utbildar
alltmer en sann diktators egenskaper.
Inledare: Agneta Kristenson, Anna-Karin Widman