Tankar om bibeln och feminism – hur tolkar vi texten?

Karolina Berneheim är pastor i Uppsala Missionskyrka. Hon delar med sig av sina
tankar kring bibeltolkning. Finns det något vi kan kalla för en feministisk
bibeltolkning och vad innebär det i så fall?

Feminismen och kyrkan
Kvinnorna har i högre grad sökt sig till kyrkan än männen. Ändå har de senare lagt
beslag på maktens ämbeten. Hur har det varit möjligt? Hur blev det på det sättet? I
sitt försvar för den bestående ordningen anför somliga med höga ämbeten att det
skulle vara en gudomlig ordning, en apostolisk succession ända från Jesu dagar. Mot
det argumentet vågar inte ens så radikal påve som den nuvarande att göra revolt.
I denna programserie om feminismen och kyrkan kommer kvinnornas roll i kyrkan
att belysas, både som den varit och som den borde vara.
Avgift: Hela serien 160:-, enstaka program 40:-