Teologisoffan: Luther och livspusslet

Livspusslandets vardag väcker många frågor om vad som är viktigt i livet. I luthersk
teologi fäster tanken om människans kallelse uppmärksamhet på mening, arbete och liv. Vad händer när livspussel och kallelse ställs i dialog med varandra? Vilka är
utmaningarna? Vad finns att upptäcka? Cecilia Nahnfeldt, teol dr, docent i
genusvetenskap och forskningschef vid Svenska kyrkans rikskansli i Uppsala.