Tro och Tvivel – bibelstudium av Lukasevangeliet

Lukasevangeliet, där vi finner många av de mest kända av Jesu liknelser. Vi läser tillsammans, reflekterar, samtalar och delar tankar och upplevelser.