Utmaning framtiden – FairTrade – på allvar?

Att handla rätt är inte lätt för den enskilda konsumenten. Även den som är villig betala mer kan känna sig rådvill. Därför måste det primära ansvaret ligga på säljarna. FairTrade handlar bl a om rätt lön, giftfri arbetsmiljö och ekologiskt hållbar produktion. Bertil Högberg, “Mr FairTrade Sweden”, om de utmaningar FairTrade-rörelsen ställs inför, när många företag söker gå runt kraven på en rätt handel.