Utmaning framtiden – Så stoppar vi klimatförändringarna

Många rapporter talar för att nu är det inte bara fråga om hotande klimatförändringar. Nu är det allvar. Klimatkrisen är redan ett faktum. Hur hanterar vi detta? Vad kan vi göra? Regeringens klimatsamordnare Svante Axelsson inger ett trotsigt hopp genom att berätta om allt positivt som sker i de mest oväntade sammanhang